Volleybalvereniging Revoc/VCB

In memoriam Jan Jacobs

Op woensdag 30 oktober hebben we tijdens de Eucharistieviering met deze mooie woorden afscheid genomen van ons erelid Jan Jacobs. 

Det geuf ut neet, maar det ken toch neet, neet te gluive, maar ich hub um maondig nag gezeen op de ledenvergadering. Zoe maar een aantal reacties van leden binnen os vereiniging die te huure kreege det Jan aafgelaupe woensdig zien letste punt had gespeeld.  

Inderdaad, Jan waas veurige waek maondig nag op de ledenvergadering. Natuurlijk waas Jan der. Hae waas der altied as der get te doon waas binnen os club. Al mier den 50 jaor waas Jan der biej. 50 jaor sjpeelde hae competitie en floot der wedstriede.

Maar Jan deej mier as det. Jan waas in 1970 ein van de initiatiefnimmers van de paeperkookaktie die we nag steeds organiseren en Jan organiseerde auch jaorelang het scholenvolleybaltournooi. In 1969 werd Jan bestuurslid en van 1974 toet 1981 waas Jan veurzitter. Toen in 1979 un speler van Heren 1 in de sporthal kwaam te overlijde tiedens de training had deet groete impact op Jan en de rest van de vereining. Waem had toen kenne bedinke det bienao 40 jaor later Jan hetzelfde zou euverkomme. Auch noe kump dit keihel aan binne os vereiniging en is de verslagenheid groet.

Het is allemaol te vuul om op te neume wat Jan veur os vereiniging beteikent haet. We koste altied een beroep doon op Jan. Of het noe ging om het fluite van ein wedstried, het verkaupe van eine paeperkook, het training gaeve aan de jeugd of zelfs het sjoen make van eine BBQ nao os beachtournooi. Ut maakte neet oet. We koste altied op Jan raekene.

In 1981 noa zien aaftraeje as veurzitter werde Jan benuumt toet ierelid.  Eine titel dae der toen al had verdeend maar in al die jaore dao noe, zeker auch ier haet aangedaon. Veur zien ontzettend dankbaar veur alles wat Jan veur os vereinging haet gedaon. Veur zulle zien werme persuunlijkheid en betrokkenheid biej os vereiniging en al os leede enorm gaon misse.

Jan bedankt veur alles.