Volleybalvereniging Revoc/VCB

Bestuur

BESTUUR
Voorzitter Eric van den Borst   voorzitter@revocvcb.nl
Penningmeester Nicole van Dijk   penningmeester@revocvcb.nl
Secretaris Annette Janssen   secretaris@revocvcb.nl
Algemene Zaken Carolien Murmans   algemenezaken@revocvcb.nl
Hoofd Technische Zaken Har Homburg   htz@revocvcb.nl
       
LEDENADMINISTRATIE
Contactpersoon Louis Hillekens   ledenadministratie@revocvcb.nl
       
WEDSTRIJDCOMMISSIE
Contactpersoon senioren Theo Julicher   wedstrijdsecretaris@revocvcb.nl
Contactpersoon jeugd/CMV Brigitte Wijnands   wedstrijdsecretarisjeugd@revocvcb.nl
       
TECHNISCHE COMMISSIE
Commissieleden senioren Har Homburg
Eric Stinges
Maud Stinges
  tcsenioren@revocvcb.nl
Coördinator jeugd Suzanne Luys   suzanneluys@hotmail.com 
Commissieleden jeugd

Marlie Heijman
Carolien Murmans
Ralph Engbrocks
Lou Cremers
Ellen Bänziger
Marit Beerends

  tcjeugd@revocvcb.nl
Coördinator recreanten Theo Julicher   coordinatorrecreanten@revocvcb.nl
       
SPONSORCOMMISSIE
Contactpersoon Har Homburg   sponsorcommissie@revocvcb.nl
Commissieleden Har Homburg

   
       
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Contactpersoon Bart Luys   activiteitencommissie@revocvcb.nl
       
TOERNOOICOMMISSIE
Contactpersoon Bram Jacobs   toernooi@revocvcb.nl
Commissieleden Dick Dorssers
Bart Luys
   
       
JUBILEUMCOMMISSIE
Contactpersoon Annette Janssen   jubileumcommissie@revocvcb.nl
  Mariëlle Beerends
Loes Bol
Miriam Metsemakers
   
       
SCHEIDSRECHTERCOMMISSIE
Contactpersoon Theo Murmans   scheidsrechterszaken@revocvcb.nl
       
MATERIAALCOMMISSIE
Contactpersoon Tim de Mol
Cas van den Borst
  materiaalcommissie@revocvcb.nl
       
VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Contactpersoon Astrid Verbakel   vcp@revocvcb.nl
Contactpersoon Jan Jacobs   vcp@revocvcb.nl
       
KLEDINGCOMMISSIE
Contactpersoon Susanne Vaessen   kledingcommissie@revocvcb.nl
Commissieleden Nicole van den Borst
Nicole van Dijk
   
       
ARCHIEFCOMMISSIE
Contactpersoon Jan Jacobs
Tom Luys
  archiefcommissie@revocvcb.nl
       
WEBSITECOMMISSIE
Contactpersoon (technisch) Jurian Janssen   webmaster@revocvcb.nl
Contactpersoon (content) Annette Janssen   secretaris@revocvcb.nl